Zavedení a kontrola nitroděložních tělísek a systémů

Porada, kontrola , zavedení a extrakce nehormonálních nitroděložních tělísek či  hormonálních nitroděložních systémů (Mirena, Jaydess)-